HEDD Yön. Krl. Bşk. MUSA YURDAKUL /2020, Çevresel Felaketler, Sürdürülebilirlik…

Turizm sektörümüzün karşılaştığı sorunların en önemlilerinden birisi, dünyamızın karşı karşıya kaldığı çevre kirliliği ve küresel ısınmanın neden olduğu çevresel felaketlerdir. Çevre ile ilgili konular ve çevreyi korumaya yönelik yapılanlar, otellerimizi ziyaret eden misafirlerimizin her geçen gün daha fazla ilgisini çekmekte ve aynı zaman da otel ve ülke seçiminde rol oynamaktadır.

Turistik işletmelerde kullanılan su, elektrik, enerji, kimyasal ve katı atık miktarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik olası zararın en aza indirgenmesi, su kullanımında verimliliği yükselterek, konfordan vazgeçmeden tasarruf
sağlayarak turistik işletmelerdeki giderlerin azaltılması gerekiyor. Bu uygulamalar aynı zamanda da ülkemizin doğal kaynaklarının korunması paralelinde yüz milyonlarca dolar tasarruf demektir.

Tesislerimizin yatırımlarına başlangıç aşamasındayken bu bilinçle planlama yapmaları önem kazanıyor. Turizmde rekabet gücümüzü artıran yeni tesislere sahip olma avantajını sürdürebilmek için yenileme yatırımlarında da bu konuların dikkate alınması gerekmektedir. Yaşanabilir çevre yaklaşımını destekleyecek tesis yenilemeleri için mutlaka bir finansman modeli geliştirilmeli, teşvik ve destek sağlanmalıdır.

Sürdürülebilir kelimesi yeni bir kavram. Sürdürülebilir dünya için üç faktör mutlaka işlemeli… Bunlar çevre, insan ve ekonomik katma değerler üretmek demektir. Tüm sektörleri direkt ya da endirekt etkileyen tek sektör turizm sektörü. Bu sektör içinde oluşturulacak bilinçli tüketim çok önemli rol oynayacaktır.

Dünya’nın karşı karşıya kaldığı çevre kirliliği ve küresel ısınmadan kaynaklanan çevresel felaketlerin önlenmesi için resmi-özel tüm kişi, kurum, kuruluş ve sektörlere sorumluluk düştüğünün bilinciyle bu konuda Housekeeperlar olarak bizlere de sorumluluk düşmektedir. Sürdürülebilirliği mesleki vizyonumuzun içerisine eklemeli, bu konuda yapılacak şeylerle ilgili kendimizi bilinçlendirmeli ve uygulamalara önayak olmalıyız.

Musa Yurdakul HEDD Yönetim Kurulu Başkanı